Funció i objectius

Siau benvinguts a la pàgina web de l’OSIB: l’Observatori Social de les Illes Balears. 

Aquest projecte va nèixer a la UIB el 2008 com a resultat del conveni de col·laboració entre el Govern Balear i la Universitat de les Illes Balears en matèria de serveis socials. El conveni va ser aprovat pel Consell de Direcció de data 29 de novembre de 2007, i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2007. Actualment ja no té cap vincle amb el Govern Balear, ara es un organisme vinculat a la universitat encara que no depèn del seu finançament.

Objectius

Els principals objectius de l’OSIB són:

 1. Generar debat i informació entorn de les polítiques socials. 
 2. Recollir i generar informació necessària per millorar el coneixement de la situació social i detectar situacions emergents i punts crítics. 
 3. Assessorar en matèria de política social. 
 4. Proposar intervencions per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
 5. Promoure la difusió de documents tant d’elaboració pròpia com d’altri lligats a problemàtiques socials. 

Composició

L’OSIB s’organitza a través del Consell de l’Observatori que està composat per: 

 • Directora (Maria Antònia Carbonero Gamundí) 
 • Membres investigadors 
 • Membres col.laboradors investigadors. 
 • Suport tècnic i informàtic. 
 • Suport del Sistema d’Informació Geogràfica. SIG. 

Funcions

Les funcions del Consell són les següents:

 • Assessorar en el disseny, contingut i avaluació dels productes que es realitzin. 
 • Participar en les investigacions estructurals i puntuals que s’encomanin. 
 • Aportar materials, informacions o suggeriments per al manteniment actualitzat de la pàgina web