Estructura i personal

Equip investigador 

 • Maria Antònia Carbonero (Sociologia, UIB) .
 • Fernanda Caro Blanco (Treball Social, UIB) .
 • Miquel Ángel Oliver Perelló (Treball Social, UIB) .
 • María Gómez Garrido (Sociologia, UIB) .
 • Marielva Rísquez (Treball Social, UIB) .
 • Rosa Cursach (UIB) .
 • Joana Maria Mestre (Treball Social, UIB).
 • Carlota Socias Puyol (Treball Social, UIB).
 • Marinez De Oliveira Xavier

Alumnes col·laboradors 

 • Joaquín de María Arrebola (Pàgina web) 

Suport tècnic i informàtic 

 • Antoni Llabrés Tous (Servei d’Informació) 

Suport del Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) 

 • Maurici Ruiz (SIG, Laboratori d’Informació Geogràfica, UIB) 

Membres col·laboradors 

 • Andreu Bover (Infermeria, UIB) 
 • Jesús González (GIST, Grup d’Investigació sobre Sostenibilitat i Territori, UIB) 
 • Miguel Laparra (Treball Social, Universidad Pública de Navarra) 
 • Josep Lluís Oliver (Pedagogia i Didàctiques Específiques, UIB) 
 • Llorenç Pou (Economia, UIB) 
 • Maurici Ruiz (SIG, Laboratorid’Informació Geogràfica, UIB)