Desigualtat de gènere

imatge desigualtat de genere
  • Nivell d’educació
  • Salari mitjà anual
  • Pensió mitjana anual
  • Import mensual mitjà de la pensió contributiva de viduïtat en relació amb la de jubilació
  • Representació sindical
  • Violència de gènere
  • Prestació per desocupació